PEMAHAMAN PETIKAN TEKS

Pemahaman Petikan Teks ini melibatkan Disiplin Sastera dan Disiplin Sains. Bidang-bidang yang disoal berkaitan sains sosial, kemanusiaan, sains tulen, perubatan & kesihatan serta sains gunaan.

Thursday, August 27, 2009

KEFAHAMAN DAN ULASAN PETIKAN TEKS

Panduan Menjawab
 1. Baca soalan dan kenal pasti dengan tepat maksud teks dan kehendak soalan.
 2. Soalan No.5 petikan laras sastera mengandungi soalan (a) dan (b).
 3. Soalan No. 6 petikan laras sains dan teknologi mengandungi soalan (a) dan (b)
 4. Anda hanya perlu memilih satu soalan daripada setiap laras. Menjawab lebih soalan akan mengurangkan masa anda untuk menjawab soalan yang lain.
 5. Pilih petikan yang anda fahami dengan mendalam
 6. Setiap petikan mengandungi dua pecahan soalan iaitu (i) dan (ii)
 7. Bagi soalan (i) anda hanya perlu menjawab dengan sebaris ayat sahaja. Ayat pertama sahaja yang akan diperiksa.
 8. Bagi soalan (ii) anda perlu menjawab tidak melebihi 50 patah perkataan. Jawapan yang lebih tidak akan diperiksa oleh pemeriksa.
 9. Isi penting mestilah ditullis dahulu dan kemudian berikan huraian ringkas
 10. Pastikan penggunaan bahasa anda jelas dan gramatis
 11. Dari segi pemerengganan, soalan (i) tulis dalam satu ayat sahaja. Soalan (ii) mencukupi dengan satu perenggan yang ringkas, padat dan tepat.
 12. Dari segi jawapan, sama ada anda perlu memberi pendapat atau berasaskan kandungan teks. Ini bergantung pada kehendak soalan. Oleh itu, anda perlu meneliti dan memahani kehendak soalan sebelum menjawabnya.

No comments:

Post a Comment